Nabízené služby

  • Montáž, oprava a údržba elektrických a hromosvodových zařízení
  • Projekce elektrických zařízení a montáž el. vytápění
  • Revize elektrických zařízení a hromosvodů
  • Výroba rozváděčů
  • Měření a regulace

Hlavní důraz u každé zakázky klademe na:

  • spokojenost zákazníka a prokázanou kvalitu
  • schopnost pružně reagovat na všechny požadavky investorů
  • dodržení sjednaných termínů
  • nezávislé hodnocení výrobků a užitých materiálů